Ansökan om 2a handsuthyrning

Det har inkommit väldigt många olika typer av blanketter för ansökan om 2a handsuhyrningar de senaste åren. Vi har nu kollat upp med HSB vilken blankett som gäller. Ni finner den och lite mer information på medlemssidorna.

Expeditionen stängd tills vidare

Ytterligare en gång ställer viruset till det för oss. Från och med den 1 november har HSB beslutat att expeditioner ska hållas stängda. Vi följer naturligtvis detta, och håller stängt på tisdagar tills lättade instruktioner kommer från myndigheter och HSB. För kontakt med Vice Värd och styrelse – Mail till exp@uppegard.se eller lägg ett brev … Läs mer…

Nya grannar på Hasselhöjden

Detaljplanen för Kopper 2:1 med flera – Hasselhöjden, är ute på ny granskning.Granskningstiden varar från och med 2020-10-16 till och med 2020-11-16. Under granskningstiden finns planförslaget också utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Synpunkter på granskningshandlingarna ska skickas skriftligen senast den 16 november 2020. Om du … Läs mer…

Hänglås till skyddsrum

Vi har fått en anmärkning på att våra skyddsrum är låsta, vilket inte är tillåtet för aktiva skyddsrum. Så har det troligen varit i MÅNGA år då många av oss har våra förråd i dessa utrymmen. Vi har därför nu blivit tvungna att ta bort dessa hänglås som i de flesta fall satt fastsatta med … Läs mer…

Grovsopscontainer 2020

Den årliga grovsopscontainern kommer på onsdag den 23 september och hämtas på måndag den 28,e. Medlemmar som har tillgång till bil uppmanas, om möjligt, att själva köra sina grovsopor till kommunens eminenta avfallsanläggning Kläpp utanför Ödsmål, så de medlemmar som ej har den möjligheten kan bli av med sina grovsopor genom denna container. Lägg ej … Läs mer…

Informationskväll inglasning av balkonger

Som vi informerat om tidigare i Nyhetsbrev så omfattas inte längre inglasning av balkonger av ett generellt bygglov. Nu måste varje medlem söka sitt eget bygglov hos kommunen om man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har tagit hjälp av en konsult för att ta fram nödvändiga dokument och hjälpa våra medlemmar, som vill glasa … Läs mer…

Avbrott Fjärrvärme 12-13 Aug

Stenungsunds Energi har lämnat nedan meddelande. //Styrelsen Tillfälligt avbrott 12-13 augusti Tid: Nattstopp 21:00-08:00 Anläggning: BRF HSB Uppegård Hus A, B, E & F Vi utför planerat underhållsarbete på kulvertnätet för högre leveranssäkerhet av fjärrvärmen. Avbrottet berör fastigheter på Nytorpshöjd, Hasselbacken, Hällebäck, Högenorum och Kyrkenorum. Vi kommer att koppla på områden efterhand som arbetet fortskrider … Läs mer…

Nyhetsbrev Juli 2020

Nu ligger ett nytt nyhetsbrev på hemsidans medlemssidor. Finns snart också i uppgångarna. Där finns information om stämman/nya styrelsen, stamrenoveringens avslut, felanmälningar, egna renoveringar, inglasning av balkonger, expeditionens öppettider, brandvarnare, föreningslokalen och portsystemet. Gällande det ny-gamla förfarandet av felanmälningar kommer det även komma information i brevlådorna inom de närmaste veckorna.