Uppdateringar Tak&Solcellss-projekt

Här kommer vi att lägga in entreprenören Takoramas veckorapporter, så alla medlemmar kan följa projektets framsteg.

—————————————-

2022-11-16

Generellt:

– Håltagning genom vägg in till el centraler är utfört på alla hus

– Utförande luftare / rör, enligt ök med besiktningsman demonterar

  vi bef plåt runt rör, målar rör med rostskyddsfärg, monterar gummistos.

– Hus E, enligt tidplan start v.43, prel färdigt i v.47

  Takläggningen är pågående, kommer att vara helt klart på fredag.

  Solpanelerna är monterade, kvar är lite kabeldragning på taket, färdigt fredag

  Ställning påbörjas tas ner på måndag

  Kvar är då kabeldragning på fasad som utförs då ställningen är borta samt

  inkoppling av växelriktare och AC installation utföres i nästa vecka.

– Hus F, enligt tidplan uppstart v.45, prel färdigt i v.49

  Ställning på plats

  Plattor till solpaneler är monterade, även en del plattor för taksäkerhet är på plats.

  Takläggning startas i nästa vecka, v.47

– Hus B, enligt tidplan uppstart v.48, prel färdigt i v.52

  Ställning påbörjas att byggas i v.47, ska vara klar måndag v.48

————————————–

2022-11-09

– Hus E, pågår, tyvärr har vädret stört oss en hel del.

  Takläggningen är färdig ca 50%, bör bli klart i början av nästa vecka.

  Taksäkerhet monteras i nästa vecka

  Vi har upptäckt en del rötskadad råspont och även en skadad takstol, är nu åtgärdat.

  Solcellsanläggning: nästan 50% av panelerna är monterade, vi tror vi har möjlighet 

  att ha installationen klar under nästa vecka, v.46, förutom kabeldragning tak, fasad.

  Taket bör vara klart i sin helhet i mitten av v.47, isåfall enligt vår tidplan. 

– Hus F, enligt tidplan uppstart v.45.

  Vi har ställning på plats, det mesta av fotplåten är riven, en del plattor för solpanelerna 

  är monterade. Takläggningen kommer att påbörjas i mitten av nästa vecka, och montering

  av solpaneler beräknas startas upp under v.47.

 Om inte vädret stoppas oss alltför mycket bör vi klara av att ha huset klart i sin helhet i v.49.

Tanken är att då vi är klara med Hus E, ca mitt av v.47 ska ställningen flyttas till Hus B där

ställningen ska vara på plats för uppstart i början av v.48

————————————–

2022-11-01.

Här kommer en lägesrapport gällande vårt pågående projekt Brf Uppegård.

– uppstart Hus E, v.43 enligt vår tidplan.

  Här påbörjades ställningsbyggandet i slutet av v.42, vi lyfte upp material tisdag v.43

  Vi har påbörjat arbetet med montage av plattor solpaneler, rivit hängrännor m.m.

  Tyvärr har vi inte kommit igång helt enligt vår tidplan med takläggningen pga väder

  och sjukdom vilket försenat uppstarten, men vi är igång idag även med takläggningen.

– Vi har även upptäckt rötskadad råspont vid vår syn på Hus E som vi kommer att byta.

– Vi kommer att påbörja ställningsbyggandet på Hus F i denna vecka, med uppstart i

  nästa vecka med montering av plattor solpaneler och rivning hängränna m.m.

————————————–

Ursprunglig tidsplan vid Startmöte 2022-09-21

Tidplan – v.43 start (eventuellt startar ställningsbygget på Hus E V42)

Hus E (Uppg 58-62) Start V43 – Färdigt prel v. 47

Hus F (Uppg 52-56) Start V45 – Färdigt prel v. 49

Hus B (Uppg 42-50) Start V48 – Färdigt prel v. 52

Hus A3 (Uppg 64-72) Start V49 – Färdigt prel v.2-23

Hus A2 (Uppg 74-82) Start V52 – Färdigt prel v.5-2023

Hus A1 (Uppg 84-92) Start V1-2023 – Färdigt prel v.6-2023 Ovanstående tidplan är beräknat med normal nederbörd. Regn, snö etc kan påverka tidplanen.