Uppdateringar Tak&Solcellss-projekt

Här kommer vi att lägga in entreprenören Takoramas veckorapporter, så alla medlemmar kan följa projektets framsteg.


2023-05-18

Slutbesiktning av projektet är nu bokad till 14 juni. Då skall allt vara igång och alla ställningar skall vara rivna och bortforslade.

Det har annonserats om strömavbrott i A1 och A2 husen(Uppgång 74-92) måndag 29 maj mellan 08:30-10:30 för inkoppling av solcellsanläggningarna//Styrelsen

2023-04-21

Pga att ställningsflytten från A3 till A1 är det som nu sinkar projektet har styrelsen sagt OK till att ställningsarbete även får utföras på lördagar. //Styrelsen

ÄNTLIGEN lite SOL ????

Känns så härligt nu att vädret ser ut att stabiliseras lite, låt oss nu hoppas det fortsätter så nu framöver så vi kan färdigställa projektet på ett bra sätt.

Tyvärr har inte vår ställningsbyggare riktigt levererat det som vi kommit överens om, innebär att rivning av ställningen på Hus 4 inte påbörjats som tänkt, ställningsbyggaren har tyvärr skjutit fram det i omgångar. Anledningen är att de inte har tillräckligt med personal för tillfället.

Innebär tyvärr också att vi inte kan påbörja lyft o uppstart på Hus 6 som vi planerat.

Hus E, hus 1.

Taket: helt färdigt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus F, hus 2.

Taket: helt färdigt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus B, hus 3.

Taket: taket är färdigställt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, har driftsatts och är igång.

Hus A3, hus 4.

Taket: helt färdigt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, har driftsatt och är igång.

Hus A2, hus 5.

Taket: drygt 50% av taket är färdigt, takluckor bytta, asbest omhändertagen, 15m2 råspont är bytt, det mesta av plattor till taksäkerhet är satta.

Solcellsanläggningen: Alla plattor är satta, montagesystemet klart, paneler och kabeldragning påbörjas idag/imorgon.

Hus A1, hus 6.

Tyvärr nu när inte rivning av ställning av Hus 4 inte påbörjats skjuts även montering av ställning på Hus 6 fram, innebär att upplyft av material kan ske först i mitten av v.18

Ny tidplan.

Hus A2, hus 5, uppstart v.14, färdigt i sin helhet senast v.18 (beroende på väder.)

Hus A1, hus 6, uppstart tidigast mitt v.18 (beroende på avsaknad av ställning.), färdigt i sin helhet senast v.22 (beroende på väder.)

2023-04-13

Generellt:
Vi kompletterar med stegar upp till takluckor där detta saknas, på Hus F saknas en stege.

Hus E, hus 1.  Taket: helt färdigt.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång. Hus F, hus 2.  Taket: helt färdigt.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus B, hus 3.   Taket: taket är färdigställt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, driftsättning sker denna vecka.

Hus A3, hus 4.   Taket: helt färdigt. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, driftsättning sker denna vecka. Rivning av ställning påbörjas denna vecka.

Hus A2, hus 5.    Taket: Mycket plattor, både sol o taksäkerhet är monterat. Rivning och bortforsling  av asbest är utfört. Ingen råspont är bytt, tätskikt är lagt fram till första solpanelsytan.

Hus A1, hus 6.    Ställning påbörjas att byggas i slutet av nästa vecka, v.16, Innebär att upplyft av material kan ske i v.17 först.

Ny tidplan:   Hus A2, hus 5, uppstart v.14, färdigt i sin helhet senast v.18 (beroende på väder.)    Hus A1, hus 6, uppstart v.17, färdigt i sin helhet senast v.21 (beroende på väder.)

Tyvärr har vi fortsatt haft problem med sjukfrånvaro, vabb och väderstörning som påverkat vår framfart. Börjar bli riktigt tröttsamt att vi inte haft möjlighet att gasa på ordentligt, ser dock ut att bli bättre väder i nästa vecka. Låt oss nu hoppas att vädret nu stabiliseras en period så vi kan färdigställa snabbast möjligt.

2023-03-23

Hus E, hus 1.  Taket: helt färdigt.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus F, hus 2.  Taket: helt färdigt.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus B, hus 3.   Taket: taket är färdigställt. Solcellsanläggningen: Färdigställt förutom DC brytare på tak samt installation av växelriktare är utförd, driftsättning sker v.14.

Hus A3, hus 4.   Taket: Färdigställt till 80%, kvar är yta samt montering taksäkerhet. Solcellsanläggningen: Färdigställd på taket förutom DC-brytare, kablage framdraget i elrum, kvar är installation i växelriktare, beräknas färdigställas i v.13 och driftsättas i v.14.

Hus A2, hus 5.    Vi har igår lyft upp material på taket, tyvärr har lyftet blivit försenat pga att    åkeriet som haft bekymmer med bilar / personal.

Ny prel tidplan.   

Hus A3, hus 4, uppstart i v.5, färdigt i sin helhet senast v.13 (beroende på väder.)   

Hus A2, hus 5, uppstart v.13, färdigt i sin helhet senast v.17 (beroende på väder.)   

Hus A1, hus 6, uppstart v.15, färdigt i sin helhet senast v.19 (beroende på väder.)

Tyvärr har vi tappat ytterligare två veckor pga väderstörning, de sista två veckorna har varit tuffa för oss så låt oss nu hoppas på att vädret stabiliseras och ger oss bra förutsättningar framöver.

2023-03-12

 – Hus E, hus 1.

Taket: helt färdigt, även vajersystemet. Plåtslagaren monterar galvade lövrensar denna / nästa vecka. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

– Hus F, hus 2.

Taket: helt färdigt, även vajersystemet. Plåtslagaren monterar galvade lövrensar denna / nästa vecka. Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

– Hus B, hus 3.

Taket: taket är färdigställt, vart en del rötskadad råspont som är bytt, även en takstol har förstärkts och med nya stöttor. Solcellsanläggningen: Färdigställt förutom DC brytare på tak samt installation av växelriktare är planerat att utföras tillsammans med hus 4.

– Hus A3, hus 4.

Taket: Färdigställt till 70%, kvar är yta samt montering av taksäkerhet. Solcellsanläggningen: 75% är färdigt i sin helhet,

– Hus A2, hus 5.

Ställning är påbörjad, färdigt i nästa vecka. Vi planerar lyft i slutet av v.11, lite beroende på väderförutsättningar.

Ny prel tidplan.

    Hus A3, hus 4, uppstart i v.5, färdigt i sin helhet senast v.11 (beroende på väder.)

    Hus A2, hus 5, uppstart v.11, färdigt i sin helhet senast v.15 (beroende på väder.)

    Hus A1, hus 6, uppstart v.13, färdigt i sin helhet senast v.17 (beroende på väder.)

Ovanstående tidplan är preliminär och påverkas av väder samt hur arbetet fortlöper.

Låt oss nu hoppas på att vädret stabiliseras och ger oss bra förutsättningar framöver.

2023-02-16

Hus E(Uppg 58-62): Taket: helt färdigt, även vajersystemet. Plåtslagaren monterar galvade lövrensar denna / nästa vecka.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus F(Uppg 52-56): Taket: helt färdigt, även vajersystemet. Plåtslagaren monterar galvade lövrensar denna / nästa vecka.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus B(Uppg 42-50): Taket är färdigställt. Vart en del rötskadad råspont som är bytt, även en takstol har förstärkts och med nya stöttor. Solcellsanläggningen: Färdigställt förutom DC brytare på tak samt installation av växelriktare, beräknas utföras i nästa vecka. Ställningen tas ner under V8.

Hus A3(Uppg 64-72): Taket: ställning är på plats, tätskikt och montagematerial är upplyft på taket. Fotplåt och hängränna monterat, vi påbörjar takarbetet denna vecka. Solcellsanläggningen: Infästningsplattorna är monterade.

Ny prel tidplan:

Hus A3(Uppg 64-72), uppstart i v.5,  färdigt i sin helhet senast v.10   

Hus A2(Uppg 74-82): uppstart v.7, färdigt i sin helhet senast v.12   

Hus A1(Uppg 84-92): uppstart v.9, färdigt i sin helhet senast v.14
Ovanstående tidplan är preliminär och påverkas av väder samt hur arbetet fortlöper. Låt oss nu hoppas på att vädret stabiliseras och ger oss bra förutsättningar framöver.

2023-01-27

Tyvärr har vi fortsatt en del sjukdom bland vår personal och vädret som inte gett de bästa förutsättningar som vi hoppats.

Generellt: Vi kompletterar med stegar upp till takluckor där detta saknas, på Hus F saknas en stege.

Hus E, hus 1.  Taket: klart förutom vajer taksäkerhet på nock där vi fortfarande väntar på leverans av speciallängder. Plåtslagaren har monterat stuprören men avvaktar med de rostfria lövrensarna.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus F, hus 2.  Taket: klart förutom vajer taksäkerhet på nock där vi fortfarande väntar på leverans av speciallängder. Plåtslagaren har monterat stuprören men avvaktar med de rostfria lövrensarna.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, anläggningen är igång.

Hus B, hus 3.  Taket: taket är färdigställt till 85%, vart en del rötskadad råspont som är bytt, även  en takstol har förstärkts och med nya stöttor. Solcellsanläggningen: Alla paneler är monterade, arbetar nu med kabeldragning både på tak och utefter fasad. Som läget ser ut idag beräknar vi att ha taket komplett färdigt i v.5

Hus A3, hus 4.   Taket: ställning är på plats, tätskikt och montagematerial är upplyft på taket, samt att vi nu har påbörjat arbetet på taket med rivning fotplåt, plattor m.m.

Ny prel tidplan, som är preliminär och påverkas av väder samt hur arbetet fortlöper. Låt oss nu hoppas på att vädret stabiliseras och ger oss bra förutsättningar framöver.

Hus B, hus 3, beräknas vara klart i sin helhet senast v.5

Hus A3, hus 4, uppstart i v.4, färdigt i sin helhet senast v.9

Hus A2, hus 5, uppstart v.7, färdigt i sin helhet senast v.12

Hus A1, hus 6, uppstart v.9, färdigt i sin helhet senast v.14

2023-01-11

Generellt:Vi kompletterar med stegar upp till takluckor där detta saknas, på Hus F saknas en stege.

Hus E, hus 1.  Taket: klart förutom vajer-taksäkerhet på nock där vi fortfarande väntar på leverans av speciallängder.  Plåtslagaren har monterat stuprören men avvaktar med de rostfria lövrensarna.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, vår elektriker skulle igår även köra igång anläggningen.

Hus F, hus 2.  Taket: klart förutom vajer-taksäkerhet på nock där vi fortfarande väntar på leverans av speciallängder.  Plåtslagaren har monterat stuprören men avvaktar med de rostfria lövrensarna.  Solcellsanläggningen: Är klar i sin helhet, vår elektriker skulle igår även köra igång anläggningen.

Hus B, hus 3. Taket: hängränna, fotplåt är monterat, det mesta av rötskadad råspont är åtgärdad. Fanns även en röt-skadad takstol och stötta. En del plattor för taksäkerhet är monterad samt ca 40% av takytan är klar. Solcellsanläggningen: Alla plattor till montagesystemet är monterade. Vi har påbörjat kabeldragning och montage av skenor. Som läget ser ut idag beräknar vi att ha taket komplett färdigt i v.5.

Hus A3, hus 4.   Taket: ställning ska vara klart på måndag nästa vecka, vi inplanerar lyft för uppstart i början av veckan.

Ny prel tidplan.

Hus B, hus 3, beräknas vara klart i sin helhet senast v.5

Hus A3, hus 4, uppstart i v.3,  färdigt i sin helhet senast v.8

Hus A2, hus 5, uppstart v.5, färdigt i sin helhet senast v.10

Hus A1, hus 6, uppstart v.7, färdigt i sin helhet senast v.12

Ovanstående tidplan är preliminär och påverkas av väder samt hur arbetet fortlöper. Låt oss nu hoppas på att vädret stabiliseras och ger oss bra förutsättningar framöver.

—————————-

2022-12-10

Generellt: Vi kompletterar med stegar upp till takluckor där detta saknas, på Hus F saknas en stege.

Hus E, enligt tidplan start v.43, prel färdigt i v.47  Taket färdigt inkl taksäkerhet, kvar är DC brytare på tak, samt installation av växelriktare. (kommer att ske 14/12.).

Hus F, enligt tidplan uppstart v.45, prel färdigt i v.49  Tyvärr har snön stökat till det för oss, så takläggningen är inte helt klar, beräknas vara helt klart i mitten av nästa vecka. Takytan är färdiglagd, plattor taksäkerhet monterat, solpaneler monterade. Kvar är en del uppdrag samt montering av taksäkerhet, DC brytare tak, kabeldragning utefter fasad samt installation växelriktare. (kommer att ske 15/12). Vi har bytt råspont på sex ställen, vid takluckor och luftare.

Hus B, enligt tidplan start v.48, prel färdigt i v.52. Ställning på plats, vi har rivit papp mot fotplåt, plåtslagare klart halvvägs med fotplåten. Vi har påbörjat byte av råspont samt montering av plattor solpaneler. Tyvärr pga sjukdom har vi inte haft möjlighet att fylla på med ytterligare takmontörer som planerat. Nu också blir vår tidplan påverkad av snön, detta innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att vara klara med Hus B i v.52. 

—————————

2022-12-02

Generellt:

Vi kompletterar med stegar upp till takluckor där detta saknas, på Hus F saknas en stege.

Hus E, enligt tidplan start v.43, prel färdigt i v.47  Taket färdigt inkl taksäkerhet, kvar är DC brytare på tak, kabeldragning utefter fasad  samt installation av växelriktare. (kommer att ske 14/12.)

Hus F, enligt tidplan uppstart v.45, prel färdigt i v.49

  Drygt halva takläggningen är klar, plattor taksäkerhet monterat, solpaneler monterade.

  Kvar förutom takläggning är en del kabeldragning solpaneler, DC brytare tak, kabeldragning

  utefter fasad samt installation växelriktare. (kommer att ske 15/12.)

  Vi har bytt råspont på sex ställen, vid takluckor och luftare.

  Allt arbete på taket beräknas vara färdigt i v.49, förutsatt att inte vädret ställer till det för oss.

Hus B, enligt tidplan uppstart v.48, prel färdigt i v.52

  Ställning på plats, lyft av material har utförts idag fredag. Ambitionen var att ha ytterligare

  takmontörer på plats denna vecka men pga sjukdom o försenade projekt har vi inte klarat det.

  Vi påbörjar montering av plattor solplaneler och taksäkerhet i v.49, takläggning påbörjas då takläggningen är klar på Hus F. 

—————————————

2022-11-16

Generellt:

– Håltagning genom vägg in till el centraler är utfört på alla hus

– Utförande luftare / rör, enligt ök med besiktningsman demonterar

  vi bef plåt runt rör, målar rör med rostskyddsfärg, monterar gummistos.

– Hus E, enligt tidplan start v.43, prel färdigt i v.47

  Takläggningen är pågående, kommer att vara helt klart på fredag.

  Solpanelerna är monterade, kvar är lite kabeldragning på taket, färdigt fredag

  Ställning påbörjas tas ner på måndag

  Kvar är då kabeldragning på fasad som utförs då ställningen är borta samt

  inkoppling av växelriktare och AC installation utföres i nästa vecka.

– Hus F, enligt tidplan uppstart v.45, prel färdigt i v.49

  Ställning på plats

  Plattor till solpaneler är monterade, även en del plattor för taksäkerhet är på plats.

  Takläggning startas i nästa vecka, v.47

– Hus B, enligt tidplan uppstart v.48, prel färdigt i v.52

  Ställning påbörjas att byggas i v.47, ska vara klar måndag v.48

————————————–

2022-11-09

– Hus E, pågår, tyvärr har vädret stört oss en hel del.

  Takläggningen är färdig ca 50%, bör bli klart i början av nästa vecka.

  Taksäkerhet monteras i nästa vecka

  Vi har upptäckt en del rötskadad råspont och även en skadad takstol, är nu åtgärdat.

  Solcellsanläggning: nästan 50% av panelerna är monterade, vi tror vi har möjlighet 

  att ha installationen klar under nästa vecka, v.46, förutom kabeldragning tak, fasad.

  Taket bör vara klart i sin helhet i mitten av v.47, isåfall enligt vår tidplan. 

– Hus F, enligt tidplan uppstart v.45.

  Vi har ställning på plats, det mesta av fotplåten är riven, en del plattor för solpanelerna 

  är monterade. Takläggningen kommer att påbörjas i mitten av nästa vecka, och montering

  av solpaneler beräknas startas upp under v.47.

 Om inte vädret stoppas oss alltför mycket bör vi klara av att ha huset klart i sin helhet i v.49.

Tanken är att då vi är klara med Hus E, ca mitt av v.47 ska ställningen flyttas till Hus B där

ställningen ska vara på plats för uppstart i början av v.48

————————————–

2022-11-01.

Här kommer en lägesrapport gällande vårt pågående projekt Brf Uppegård.

– uppstart Hus E, v.43 enligt vår tidplan.

  Här påbörjades ställningsbyggandet i slutet av v.42, vi lyfte upp material tisdag v.43

  Vi har påbörjat arbetet med montage av plattor solpaneler, rivit hängrännor m.m.

  Tyvärr har vi inte kommit igång helt enligt vår tidplan med takläggningen pga väder

  och sjukdom vilket försenat uppstarten, men vi är igång idag även med takläggningen.

– Vi har även upptäckt rötskadad råspont vid vår syn på Hus E som vi kommer att byta.

– Vi kommer att påbörja ställningsbyggandet på Hus F i denna vecka, med uppstart i

  nästa vecka med montering av plattor solpaneler och rivning hängränna m.m.

————————————–

Ursprunglig tidsplan vid Startmöte 2022-09-21

Tidplan – v.43 start (eventuellt startar ställningsbygget på Hus E V42)

Hus E (Uppg 58-62) Start V43 – Färdigt prel v. 47

Hus F (Uppg 52-56) Start V45 – Färdigt prel v. 49

Hus B (Uppg 42-50) Start V48 – Färdigt prel v. 52

Hus A3 (Uppg 64-72) Start V49 – Färdigt prel v.2-23

Hus A2 (Uppg 74-82) Start V52 – Färdigt prel v.5-2023

Hus A1 (Uppg 84-92) Start V1-2023 – Färdigt prel v.6-2023 Ovanstående tidplan är beräknat med normal nederbörd. Regn, snö etc kan påverka tidplanen.