Nyhetsbrev/stadgar/årsredovisning finns under medlemssidor.

Även de uppdaterade framtida stadgarna, som det skall röstas om på stämmorna 2023 och 2024 ligger nu på medlemssidorna (näst längst upp). Årsredovisningen för 2022 har nu inkommit från HSB och tryckeriet. Finns på medlemssidorna (under stadgarna). Tryckt version finns tillgänglig på/utanför expeditionen. //Styrelsen 2023-04-27

Uppdateringar Tak&Solcellss-projekt

Här kommer vi att lägga in entreprenören Takoramas veckorapporter, så alla medlemmar kan följa projektets framsteg. 2023-08-19 Vid slutbesiktningen 14/6 fann besiktningsmannen 1 punkt gällande värmen på/i växelriktarna som gjorde att besiktningen inte 100%igt kunde godkännas. Utvärdering har sedan gjorts under sommaren, då anläggningen varit i full drift. Ett prov med en temporär frånluftsfläkt har … Läs mer…