AXEMA Port-telefoni

I stamrenoveringen ingår ett nytt port-telefonisystem, som kommer att innebära att en besökare kan ringa upp den boende som kan öppna respektive port från sin telefon. Det kommer också delas ut ”blipp-brickor” som man också kommer att kunna öppna sin port med. Man kommer fortfarande kunna öppna portarna med sin lägenhetsnyckel, precis som tidigare. Systemet … Läs mer…

Gymmet öppnar 29/11!

Vi har nu fått besked från entreprenören att vårt Gym på 72:an kan återöppna fredag 29/11. Samtidigt tvingas vi meddela att vår bastu inte kommer att öppnas. Anledningen till detta är att när avloppen från duscharna i både gym och bastu filmades invändigt inför relining upptäcktes det att de ej var kopplade till avloppet, utan … Läs mer…

Städning av Trappuppgångar

Det händer ibland att medlemmar gör en extra städning/moppning av sin respektive trappuppgång. Det är ett bra initiativ som säkert grannarna i trappuppgången uppskattar! Dock vill styrelsen uppmana att bara använda vatten vid moppning av trappuppgången. Det har kommit in rapporter om ”glashala” trappor, vilket vi tror beror på att rengöringsmedel som inte gått så … Läs mer…

Uppd. rutiner för egna renoveringar

Pga av flera olika orsaker, har styrelsen blivit tvungna att uppdatera rutinerna för egna renoveringar fram till stamrenoverings slutbesiktning i Juni 2020. Detta gäller alla arbeten i samtliga 192 lägenheter. Informationen finns nu på medlemssidorna, men kommer också att delas ut i alla brevlådor under veckoslutet. Funderar du på att göra något arbete i din … Läs mer…

Information om Säkerhetsdörrar

Föreningen har för närvarande inga planer på att byta ut lägenhetsdörrarna. Men vi får frågor från medlemmar som på egen bekostnad vill installera en så kallad Säkerhetsdörr. Styrelsen är i grunden positivt inställda till att medlemmarna vill rusta upp sina lägenheter, så vi har nu, med HSBs hjälp, tagit fram en godkänd leverantör. Information och … Läs mer…