Laddstolpar och Belysning

Nu är upphandlingsprocessen gällande förbättrad belysning och installation av Laddstolpar för El-bilar avslutad. Ett avtal är tecknat med Honsbergs El om utbyte, samt komplettering av samtliga belysningsstolpar. På parkeringen kommer 40 laddpunkter (20 dubbeluttag) för El-bilar av fabrikatet Charge Amps installeras, samt att 16 motorvärvaruttag (8 dubbeluttag) kommer återmonteras och spänningsättas. Etapp 1 – Laddstolpar … Läs mer…