Låsning av Portar dygnet runt

Uppdatering 2020-12-19 Efter att ha kontrollerat svaren från den nyligen utskickade ”poströstningen” tog styrelsen nedan beslut 2020-12-17. ”Ändring av Port-Lås-tider. Enligt poströsningssvaren daterade december 2020 var det en överväldigande majoritet för att låsa portarna dygnet runt. Så styrelsen beslutar att genomföra ändringen söndag 20/12-2020.” Portarna kommer att låsas i samband med föreningens Tipspromenad 20/12. Alla … Läs mer…