Telia vid avflyttning och inflyttning

Glöm inte att kontakta Telia när ni flyttar ut eller flyttar in. Tänk på att det är era koder som finns i TV-boxar, så har ni inte kontaktat Telia att ta bort detta, kan den nya boende beställa tjänster och hyra filmer som då hamnar på fel person. För nya boende är det också viktigt … Läs mer…