Tak och Solceller 2022

Efter genomförd upphandlingsprocess har nu föreningen tecknat avtal med företaget Takorama från Ljungskile(takorama.se) för vårt projekt ”Tak och Solceller 2022”.

Detta projekt har ansetts nödvändigt att genomföra då vi fått ”lappa och laga” våra 60år gamla tak mer frekvent för varje år.

Projektet innehåller utbyte av skadad råspont, montering av nytt papplager på samtliga tak, montering av Taksäkerhet enligt dagens byggregler (nya takluckor med skyddsräcke, gångbrygga, vajersystem och snörassskydd), byte av div plåtdetaljer mm.

I projektet ingår även en solcellsanläggning från Soltech (soltechenergy.com) som skall producera ca 200.000kWh/år, vilket är ca 1/3 av föreningens uppskattade framtida årliga förbrukning.

Projektet är planerat att starta V38 och ta ca 10 veckor att färdigställa. Mer information och detaljer kommer att skickas ut efter uppstartsmötet i aug/sept. Förhoppningen är att arbetet skall störa oss boende så lite som möjligt, men vi får räkna med att ha en byggställning utanför våra fönster under ca 3 veckor/hus under hösten.