Mail till mäklarfirmor

Nedan mail har styrelsen skickat till de lokala mäklarfirmorna i Stenungsund 24/2-2020. Hej Mäklarfirmor i Stenungsundstrakten! Styrelsen i brf Uppegård i Stenungsund har på senare tid fått ta emot besök/samtal från nya medlemmar som undrat var de kan hämta ut TV-boxar, Router, Parkeringskort mm. Detta är material som hör till lägenheten, och som skall lämnas … Läs mer…

Varierande vattentryck i A-Husen

Stamrenoveringen börjar nu bli klar i våra 3 största sammanhängande A-hus (Uppgång 64-92). Det pågår fortfarande lite jobb i de allmänna utrymmena i A3 huset, och de sista påtalade bristerna håller på att åtgärdas. Vi har märkt en drastiskt minskning av felrapporter de senaste månaderna, och de som kommit in har, med enstaka undantag, bara … Läs mer…