Uppdateringar Tak&Solcellss-projekt

Här kommer vi att lägga in entreprenören Takoramas veckorapporter, så alla medlemmar kan följa projektets framsteg. 2023-08-19 Vid slutbesiktningen 14/6 fann besiktningsmannen 1 punkt gällande värmen på/i växelriktarna som gjorde att besiktningen inte 100%igt kunde godkännas. Utvärdering har sedan gjorts under sommaren, då anläggningen varit i full drift. Ett prov med en temporär frånluftsfläkt har … Läs mer…