Belysning & Laddstolsprojektet

Uppdatering 29/6

Den info som nu sitter på portarna inför fredagens 1/7 omläggning finns nu även på medlemssidorna.

Övrig info om projektet.

20/6 hade vi slutbesiktning för projektet. Detta gick bra med några mindre anmärkningar som Honsberg kommer åtgärda.

Du som är intresserad av att hyra Kort för att kunna ladda din elbil från 1/7, hör av dig till exp@uppegard.se så löser vi det praktiska.

Du som behöver nyckel till ditt motorvärmaruttag. Besök expeditionen under ordinarie öppettid under hösten och/eller maila exp@uppegard.se. Luckorna skall alltid vara låsta enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Det ansvarar du som användare för.

Vi har just nu en större efterfrågan, än tillgång till motorvärmarplatser. Styrelsen tittar på tekniska lösningar som är ekonomiskt försvarbara. Vi har hopp om att det skall gå att lösa innan vintern kommer, men lösningen är inte helt testad och klar.

Samtidigt vill vi uppmana er 16 medlemmar som fått en motorvärmarplats, att tänka till om ni verkligen kommer använda uttagen i vinter. Om inte får ni gärna höra av er så vi kan göra ett byte.

Det som kommer att återstå till augusti/september är uppsäkringen av 3 av våra el-centraler, vilket även kommer medföra 1 dags strömavbrott. Då vi i början enbart förväntar oss laddning från några enstaka bilar, så kommer det inte bli några problem. Men när antalet ökar i framtiden kan vår nuvarande inkommande matning bli för liten. Därför har vi nu valt att säkra upp dessa el-centraler. Vi väntar dock på det sista godkännandet från nätägaren Vattenfall, vilket vi förväntar oss att få i augusti.

Uppdatering 20/6

Vi har idag haft slutbesiktning för projektet. Detta gick bra med några mindre anmärkningar. Honsbergs kommer under kommande 2 veckor åtgärda dessa och slutföra data-kommunikationen med våra betalsystem, så förbrukad el hamnar på rätt medlems månadsfaktura i framtiden.

Detta skall vara klart innan 1 Juli, då vi flyttar om på parkeringen och tar systemet idrift.

Du som är intresserad av att hyra TAG/Kort för att kunna ladda din elbil från 1/7, hör av dig till exp@uppegard.se så löser vi det praktiska dagarna före. Vi har just nu en större efterfrågan, än tillgång till motorvärmarplatser. Styrelsen tittar på tekniska lösningar som är ekonomiskt försvarbara, men vill samtidigt uppmana er 16 som fått en motorvärmarplats, att tänka till om ni verkligen kommer använda uttagen i vinter. Om inte får ni gärna höra av er så vi kan göra ett byte.

Det som kommer att återstå till augusti/september är uppsäkringen av 3 av våra el-centraler, vilket även kommer medföra 1 dags strömavbrott. Då vi i början enbart förväntar oss laddning från några enstaka bilar, så kommer det inte bli några problem. Men när antalet ökar i framtiden kan vår nuvarande inkommande matning bli för liten. Därför har vi nu valt att säkra upp dessa el-centraler. Vi väntar dock på det sista godkännandet från nätägaren Vattenfall, vilket vi förväntar oss att få i augusti.

Uppdatering 6/6

Projektet fortskrider enligt plan. Arbete med de sista belysningspunkterna pågår. Samtidigt färdigställs installationen av el till parkeringsplatserna i våra el-centraler.

Entreprenören har meddelat att tack vara det regn som kommit den sista tiden kan det bli möjligt att återställa asfalten redan innan semestern (var planerat till augusti).

Vi har ihop med HSB ändrat platser/avgifter i systemen, så förhoppningsvis blir det rätt när avgifterna för juli, aug, sept skickas ut i veckan. Hör gärna av er till exp@uppegard.se om något inte stämmer.

Uppdatering 19/5

Projektet fortskrider enligt plan. Nästan alla belysningsstolpar är nu uppe och vi får bättre belysning för varje arbetsdag som går.

På själva parkeringen är alla jobb klara. Det som återstår är matningskablarna till de nya elskåpen och arbetet inne i våra el-rum. Föreningen har även ansökt om att få säkra upp inkommande säkring i A1, A3 och B-husen för att bättre klara strömtoppar. I dessa hus har vi idag enbart 100A inkommande säkringar. I samband med detta kommer det bli strömavbrott under 1 arbetsdag/hus. Detta kommer annonseras i förväg. A2-huset, där den gamla olje-panncentralen var, är säkrad 160A och det tror vi skall fungera även under kommande år.

Under helgen V20 kommer information och listan med ny placering för de som hyr numrerad P-plats att sättas upp i uppgångarna. Informationen finns redan nu på medlemssidorna, men listan får/vill vi ej lägga ut (pga GDPR). Men titta på anslagstavlan i uppgången under/efter helgen. Den nya placeringen gäller från 2022-07-01. Utanför B-huset, uppgång 42-50 kan det nu vara lite förvirrande med numreringen. Fram till 1/7 gäller den gamla touch-penna markeringen. Från 1/7 gäller den nya numreringen.

Uppdatering 6/5

Projektet fortskrider enligt plan. De sista laddstolparna och motorvärmaruttagen monteras nu på den övre parkeringen. Styrelsen håller nu på att ”pussla ihop” fördelningen av numrerade P-platser efter 1/7 efter de önskemål som lämnats in. Vi hoppas kunna publicera denna lista inom de närmaste 2 veckorna. Alla kommer inte få exakt vad de önskat, men vi försöker göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. När det gäller belysningen så är det nu väldigt mörkt i området. Även en del entrébelysning är släckt då de ligger på samma matning som lyktstolpar. Men redan kommande vecka kommer installationen av de nya börja och varje sektion som blir klar kommer sedan tas i bruk. Vi räknar med att åter ha full belysning i området om 2-3 veckor.

Uppdatering 28/4

Inga stora nyheter att förmedla denna vecka. Arbetet flyter på enligt plan. Fokus har legat på arbeten som kräver maskingrävning. Sista veckan vi skall behöva flytta bilarna är nästan över. Men det kommer återstå lite monteringsarbete, så bra om bilarna står en halvmeter ifrån stolparna tills projektet är över. Nu är nästan all gammal belysning riven, vilket gör det ovanligt mörkt i området. Dock rätt årstid att göra detta jobb. Under kommande veckor kommer den nya belysningen komma upp allt eftersom projektet framskrider.

Uppdatering 21/4

Arbetet flyter på enligt plan. Nästa vecka är det dags för grävningsarbete på den sista, övre parkeringsdelen utanför uppgång 84-92. Själva laddstolparna har nu börjat bli installerade och alla kan nu se vilka platser som får laddstolpe/motorvärmare/enbart skylt. Vi kommer följa samma princip även på de övre parkeringsdelarna. Förbättrade skyltar och numrering är beställda och kommer om ca 2 veckor. Vi hoppas alla ”hittar rätt” fram tills dess. När parkeringsdelen börjar bli färdigställd kommer utbytet av belysningsstolpar ta vid.

Uppdatering 14/4

Arbetet på parkeringen flyter på bra. Honsberg ligger ca 1 vecka före plan. Då det varit relativt tomt även på A2 parkeringen under veckan, så har grävarbetena kunnat göras även där, trots att det var planerat först efter påsk. Nu kommer inga gräv-arbeten att pågå i V16, utan det återupptas V17 då den översta parkeringen, A1 tas enligt ursprunglig plan.

Vi har fått in önskemålen om framtida parkeringstyp från de flesta av er som idag hyr numrerad plats. Styrelsen kommer att titta på detta under de kommande veckorna, för att hitta bästa möjliga lösning för så många som möjligt. Blir nog dock svårt att uppfylla alla önskemål.

Det har inkommit ett antal mail från medlemmar som kommit hem sent på kvällen och inte hittat någon ledig onumrerad P-plats. Vi hoppas detta problem skall lösas utan åtgärd då de som hyr numrerad plats nu kan använda sin plats igen, förutom då A1 parkeringen dagtid V17.

Uppdatering 7/4

Vi har idag, torsdag haft det första byggmötet med entreprenören och arbetet flyter på enligt plan. Kommande 2 veckor är 4-dagars arbetsveckor, men det bedöms att jobbet på själva parkeringarna, som påverkar oss medlemmar dagtid 07-16 kommer hinnas med. Så den information/planering som gått ut tidigare gäller(finns även på medlemssidorna). När det gäller belysningen, så kommer viss belysning vara släckt under arbetet. Vi får stå ut med det, men det är ju nu bra att det naturligt blir ljusare på kvällarna.

Vi ser när vi får in önskemålen om parkering efter 1/7, att några medlemmar på de 2 nedre parkeringarna inte har full koll på vilken plats de hyr. Detta hänger säkert ihop med att stolparna står lite osynkroniserat efter om-linjering för många år sedan. Det åtgärdas nu, och vi kommer snart markera upp platserna på ett tydligare sätt. Tanken är att fortsätta ha 22-22-18-18 numrerade platser. Det kommer alltså bli 1 plats till numrerad på den nedre parkeringen, då plats nummer 6 inte funnits på många år.

Samtidigt finns det förslag på att vi skall justera antalet och placering på besöksparkeringar. Styrelsen tar gärna emot åsikter och förslag gällande detta på exp@uppegard.se eller brev till expeditionen, så vi kan göra det så bra som möjligt för våra medlemmar och besökare.

Efter 13/4 då alla som idag hyr parkering skall ha lämnat in sina önskemål, skall vi börja titta på hur vi kan fördela platserna efter 1/7 på ett så bra och rättvist sätt som möjligt.

Uppdatering 30/3:

Entreprenören har startat sina förberedelser. I slutet på veckan kommer deras förvaringscontainer ställas på innergården. Den skall vara borta innan midsommar. Bra om vi alla ”håller koll” här så inga obehöriga ger sig på denna. Till och från kommer även deras grävmaskin parkeras där.

Det kommer även tippas en grusgrop strax utanför bommen, på asfalten. Vi får stå ut även med detta under några veckor.

På måndag kommer arbetet på parkeringsdelen utanför hus B, uppgång 42-50, starta. Då behöver bilarna på plats 1-22 vara flyttade.

När vi nu gräver och tar upp små delar i asfalten kommer vi att gräva ner några tom-slangar extra, så vi kan bygga ut vår Laddpark i framtiden utan att ta upp någon mer asfalt. Därför kommer det kanske se ut som vi grävt onödigt mycket.

Mer info kommer här om någon vecka //Styrelsen

——————————————————————-

Nu är det äntligen dags att starta uppgraderingen av föreningens parkering med 40 Laddpunkter för El-bilar och reparation av 16 motorvärmaruttag. Detta görs ihop med en uppgradering av områdets belysning.

I veckan fick vi det positiva beskedet att Naturvårdsverket godkänt vår ansökan om bidrag och kommer stötta med 50% av kostnaden, upp till max 600.000kr, för ladd-stolpsdelen av projektet.

22/3 hade vi det formella startmötet med vår entreprenör Honsbergs EL. När de formella reglerna gicks igenom visade det sig att vi inte kan ta anläggningen i drift förrän efter hela projektets slutbesiktning, vilket bestämdes till 20/6 och driftsättning är därför nu planerad till tisdag 21/6. Vi hade hoppats på ett tidigare datum, men detta är vad som gäller i nuläget.

Vilken typ av parkering som hamnar på vilken plats kommer bestämmas efter vad som är tekniskt bäst, med tanke på kabeldragning och förberedelse för framtida utbyggnad.

Arbetet på själva parkeringen är planerat att ta 1 vecka/parkeringsdel. Då måste de numrerade parkeringarna vara tomma DAGTID 07:00-16:00. Står bilar då i vägen riskerar de att bli skadade och kan orsaka förseningskostnader som kommer faktureras till bilägaren. Parkeringen kan användas som vanligt övrig tid.

Vecka 14 (4-8 April) Parkeringsdel B, framför hus B, Uppg 42-50, parkering nr 1-22

Vecka 15 (11-15 April) Parkeringsdel A3, framför hus A3, Uppg 64-72, parkering nr 23-44

Vecka 16 (18-22 April) Parkeringsdel A2, framför hus A2, Uppg 74-82, parkering nr 45-62

Vecka 17 (25-29 April) Parkeringsdel A1, framför hus A1, Uppg 84-92, parkering nr 63-80

Vi kommer försöka lägga ut information veckovis på vår hemsida ( www.uppegard.se ) och informationstavla utanför expeditionen uppgång 50, veckovis om hur projektet framskrider. Bra om ni kan titta där någon gång/vecka.

Honsbergs EL ( www.honsbergsel.se ) kommer under projektets gång att få använda vår fd ”visningslokal” uppgång 76, som kontor/lunchrum. Redan under kommande vecka kommer en 20-fots container, för verktyg och material att placeras på gräset mellan uppg 52 och 58. Bra om vi alla hjälper vår entreprenör med att hålla kontroll så de inte får ”objudna gäster” där. Avsikten är att projektet skall vara klart och containern vara borta innan midsommar. Dock kommer asfaltering att kvarstå till hösten, så marken får sätta sig först.

Utökad information kommer i brevlådorna till de som idag hyr numrerade parkeringsplatser.