Protokoll stämma 2021

Protokollet från 2021 års poströstnings-stämma är nu justerat och finns att läsa på medlemssidorna. Förhoppningsvis kan vi ha en normal fysisk stämma nästa gång, under våren 2022.