Återvinning

Vi använder oss nu av kompostering.

Vid kompostslängning öppnas dörren och påsen slängs i det kärl som det är minst i.

Släng endast kompostpåsar i kärlet.

Kartong och wellpapp slängs i kärlet för kartong och wellpapp i återvinningsstationerna.

Färgat och ofärgat glas slängs i kärlet för glas i återvinningsstationerna.

Tidningar och papper slängs i kärlet för tidningar i återvinningsstationerna.

Plast slängs i kärlet för plast i återvinningsstationerna.

Batterier och glödlampor kan slängas i det lilla förrådet vid entrédörren.

Det finns en i varje huskropp och öppnas med dörrnyckeln.