Vår förening byggdes i två etapper på 1960-talet och består idag av 192 lägenheter. Genom vår förening äger och förvaltar vi vårt område och våra fastigheter. Ansvaret för förvaltningen ligger på föreningens styrelse. Som hjälp för utförande av fattade beslut finns en vicevärd. Styrelseledamöter, revisorer, medlemmar i fritidskommittén samt valberedning, utser medlemmarna själva vid föreningsstämman som vi håller i maj varje år. Vi avslutar varje år årsstämman med en lättare förtäring som föreningen bjuder på. Hos oss finns det utrymme för många intressen. Vi erbjuder bl a bordtennisrum, slöjdlokal, fritidslokal som även kan hyras för övernattande gäster, samt en motionslokal. På baksidan av våra fastigheter har vi en mycket vacker park som lämpar sig lika väl för en picknick i grönskan som för lek och skoj för barnen. Vi försöker tänka miljövänligt och har nu flera anpassade sopsorteringsstationer på vårt område. Vi har även en mindre kompost för trädgårdsavfall väl dold i parken och där kan våra medlemmar hämta fin kompostjord att använda i sina balkongplanteringar.

Styrelsen 2021/2022

Ordförande

Camilla Hesselbom

Vice Ordförande

Joakim Ambratt

Sekreterare

Mattias Pettersson

Ledamot 1

Carola Hansson

Ledamot 2

John Helmesjö

HSB Ledamot

Per Lundqvist

Revisorer 2021/2022

Revisor

Pauline Öhrn

Revisor Suppleant

Vakant

Valberedning 2021/2022

Ordförande

Peter Rindestrand

Ledamot

Vakant

Fritidskommittén 2021/2022

Sammankallande

Vakant

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Vicevärd 2021/2022

"Vicevärd

Gunilla Bernhardsson

Fastighetsskötare

Anette

Felanmälan görs på telefon 010 442 24 24. Dagtid finns personal som tar emot din anmälan, övrig tid finns telefonsvarare.