Uppdateringar Tak&Solcellss-projekt

Här kommer vi att lägga in entreprenören Takoramas veckorapporter, så alla medlemmar kan följa projektets framsteg. —————————————- 2022-11-16 Generellt: – Håltagning genom vägg in till el centraler är utfört på alla hus – Utförande luftare / rör, enligt ök med besiktningsman demonterar   vi bef plåt runt rör, målar rör med rostskyddsfärg, monterar gummistos. – … Läs mer…

Tak och Solceller 2022

Efter genomförd upphandlingsprocess har nu föreningen tecknat avtal med företaget Takorama från Ljungskile(takorama.se) för vårt projekt ”Tak och Solceller 2022”. Detta projekt har ansetts nödvändigt att genomföra då vi fått ”lappa och laga” våra 60år gamla tak mer frekvent för varje år. Projektet innehåller utbyte av skadad råspont, montering av nytt papplager på samtliga tak, … Läs mer…

Informationskväll inglasning av balkonger

Som vi informerat om tidigare i Nyhetsbrev så omfattas inte längre inglasning av balkonger av ett generellt bygglov. Nu måste varje medlem söka sitt eget bygglov hos kommunen om man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har tagit hjälp av en konsult för att ta fram nödvändiga dokument och hjälpa våra medlemmar, som vill glasa … Läs mer…

Information Stamrenovering

ENTREPRENÖR Nu kan vi äntligen berätta att det är ett avtal tecknat med Per Jacobssons Byggfirma om att påbörja stamrenovering!Detta är ett företag som har stor erfarenhet av stamrenoveringar, så vi hoppas att allt skall bli bra! PROJEKTSTART Stamrenoveringen kommer påbörjas under första kvartalet nästa år (2019). Reliningen kommer dock starta tidigare, se nedan. RELINING … Läs mer…