Gymmet öppnar 29/11!

Vi har nu fått besked från entreprenören att vårt Gym på 72:an kan återöppna fredag 29/11. Samtidigt tvingas vi meddela att vår bastu inte kommer att öppnas. Anledningen till detta är att när avloppen från duscharna i både gym och bastu filmades invändigt inför relining upptäcktes det att de ej var kopplade till avloppet, utan … Läs mer…

Uppd. rutiner för egna renoveringar

Pga av flera olika orsaker, har styrelsen blivit tvungna att uppdatera rutinerna för egna renoveringar fram till stamrenoverings slutbesiktning i Juni 2020. Detta gäller alla arbeten i samtliga 192 lägenheter. Informationen finns nu på medlemssidorna, men kommer också att delas ut i alla brevlådor under veckoslutet. Funderar du på att göra något arbete i din … Läs mer…

Egna arbeten under stamrenoveringen

Återigen måste vi uppmärksamma våra medlemmar på att det är absolut förbjudet att utföra egna arbeten/renoveringar i lägenheterna, från att vår entreprenör går in och förbesiktigar, till att slutbesiktningen är gjord och färdigställandebesked har lämnats. Har ni planer på egna renoveringar i anslutning till stambytet – räkna med några extra veckor innan ni kan starta, … Läs mer…

Information Stamrenovering

ENTREPRENÖR Nu kan vi äntligen berätta att det är ett avtal tecknat med Per Jacobssons Byggfirma om att påbörja stamrenovering!Detta är ett företag som har stor erfarenhet av stamrenoveringar, så vi hoppas att allt skall bli bra! PROJEKTSTART Stamrenoveringen kommer påbörjas under första kvartalet nästa år (2019). Reliningen kommer dock starta tidigare, se nedan. RELINING … Läs mer…