Axema i F-huset

Nu är Axema-Port-Systemet igångkört även i F-huset (Uppgång 52, 54 och 56). Information har lämnats i brevlådorna och finns även på hemsidans medlemssidor. Utlämning av ”TAG-brickor” kommer ske på Torsdag 25/6, 17:30 – 19:00 på expeditionen, uppg 50(ingång på baksidan). Det vore önskvärt om de medlemmar från övriga hus som inte hämtat sina brickor ännu … Läs mer…

Information från Styrelsen Maj 2020

På medlemssidorna finns nu ett nytt nyhetsbrev, som också sätts upp i uppgångarna under veckan. Största punkten är att vår stämma INTE kommer genomföras som normalt. Stämman skall hållas senast sista Juni, men HSB har nu, efter en lagändring, tagit fram ett förfarande med ”Poströstning” som vi avser pröva. På detta sätt skall stora föreningar … Läs mer…

Arbetsdagen flyttad till hösten

Med anledning av Covid-19/Corona läget (och även att stamjobbet är i slutskedet) så har styrelsen beslutat att den planerade städ/arbets/trädgårds-dagen, som var planerad till 10 Maj, flyttas till hösten. Vi fortsätter även att hålla expeditionen stängd till åtminstone 30/6. I övrigt gäller tidigare information här på uppegard.se

Expeditionen är stängd

Vi gör allt för att minimera riskerna att smitta varandra och håller därför vår expedition stängd till tisdagen den 30/6. Detta gör vi för allas vår hälsa men samtidigt för att följa de riktlinjer vi får från HSB och folkhälsomyndigheten. Om du har frågor till expeditionen välkomnar vi dig att lägga en lapp i brevinkastet … Läs mer…

Mail till mäklarfirmor

Nedan mail har styrelsen skickat till de lokala mäklarfirmorna i Stenungsund 24/2-2020. Hej Mäklarfirmor i Stenungsundstrakten! Styrelsen i brf Uppegård i Stenungsund har på senare tid fått ta emot besök/samtal från nya medlemmar som undrat var de kan hämta ut TV-boxar, Router, Parkeringskort mm. Detta är material som hör till lägenheten, och som skall lämnas … Läs mer…

Varierande vattentryck i A-Husen

Stamrenoveringen börjar nu bli klar i våra 3 största sammanhängande A-hus (Uppgång 64-92). Det pågår fortfarande lite jobb i de allmänna utrymmena i A3 huset, och de sista påtalade bristerna håller på att åtgärdas. Vi har märkt en drastiskt minskning av felrapporter de senaste månaderna, och de som kommit in har, med enstaka undantag, bara … Läs mer…

Byte av lösenord och Nyhetsbrev

Ett nytt Nyhetsbrev för januari 2020 hänger nu på anslagstavlorna i uppgångarna, och det ligger även på Medlemssidorna här på hemsidan. Lösenordet till Medlemssidorna har nu också blivit ändrat, efter att vi haft samma i 2 år. Det nya lösenordet står i rött längst ner på Nyhetsbrevet.

STADGAR

Nu ligger våra stadgar på Medlemssidorna. Kan vara bra att läsa igenom som medlem, så man vet vilka skyldigheter och rättigheter man har. Informationen som gick ut till A2 huset om Axema systemet i veckan, ligger nu också på medlemssidorna.