Årsredovisning för kalenderåret 2020

BRF Uppegårds årsredovisning för kalenderåret 2020 ligger nu på medlemssidorna. Av miljö- och kostnads-skäl har vi i år bara tryckt upp ett mindre antal exemplar av årsredovisningen, då vi tror att de flesta kan läsa den digitala upplagan som ligger på hemsidan. Vill du ha en egen tryckt årsredovisning. Kontakta Vice värd eller styrelsen via … Läs mer…

Expeditionens öppettider!

Vi gör allt för att minimera riskerna att smitta varandra med Covid 19 och håller därför vår expedition öppen första helgfria tisdagen varje månad: 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Det är viktigt att ni respekterar turordning och endast 1 besökare inne på expeditionen åt gången. Använd könummer i golvet utanför … Läs mer…

Nyhetsbrev och IMD-El info 2

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på medlemssidorna. Kommer även sättas upp i uppgångarna under veckan. På medlemssidorna finns nu också en längre del 2 av informationen om den Individuella el mätningen. Vi har där försökt svara på de frågor som kommit in och förmedla den information om systemet som vi fått via HSB Göteborg. Detta … Läs mer…

Information om Individuell Mätning och Debitering av el (IMD)

När föreningen fattade det formella beslutet att genomföra en stamrenovering på en extrastämma 2015-05-28, bokfördes bland annat också att individuell el-mätning skulle införas.   Fram till idag görs en manuell avläsning av elmätarna till varje lägenhet 1 gång/år, sedan räknas en ”schablon-förbrukning” ut över 12 månader och detta har lagts på månadsavgiften för kommande 12 … Läs mer…

Information från Telia om dubbla TV-boxar

På medlemssidorna ligger nu information som kommit från Telia angående avgiftsändringar för er som beställt ett så kallat tvillingabonnemang. Alltså ni som har 2 TV-boxar. I föreningens gruppabonnemang ingår 1 TV-box. Där är det inga förändringar. Eventuella frågor om detta hänvisas till Telia. Ring 90200.

Låsning av Portar dygnet runt

Uppdatering 2020-12-19 Efter att ha kontrollerat svaren från den nyligen utskickade ”poströstningen” tog styrelsen nedan beslut 2020-12-17. ”Ändring av Port-Lås-tider. Enligt poströsningssvaren daterade december 2020 var det en överväldigande majoritet för att låsa portarna dygnet runt. Så styrelsen beslutar att genomföra ändringen söndag 20/12-2020.” Portarna kommer att låsas i samband med föreningens Tipspromenad 20/12. Alla … Läs mer…

Nyhetsbrev Nov/Dec 2020

Nu finns ett nytt Nyhetsbrev på medlemssidorna här på hemsidan och även uppsatt i uppgångarna. Där finns information om månadsavgiften 2021 och vad som är på gång i föreningen. Snart kommer även ett ”Poströstnings-formulär” delas ut i brevlådorna, då styrelsen vill ha medlemmarnas åsikter om ett antal frågor som behöver beslutas i Dec/Jan.

Ansökan om 2a handsuthyrning

Det har inkommit väldigt många olika typer av blanketter för ansökan om 2a handsuhyrningar de senaste åren. Vi har nu kollat upp med HSB vilken blankett som gäller. Ni finner den och lite mer information på medlemssidorna.

Expeditionen stängd tills vidare

Ytterligare en gång ställer viruset till det för oss. Från och med den 1 november har HSB beslutat att expeditioner ska hållas stängda. Vi följer naturligtvis detta, och håller stängt på tisdagar tills lättade instruktioner kommer från myndigheter och HSB. För kontakt med Vice Värd och styrelse – Mail till exp@uppegard.se eller lägg ett brev … Läs mer…