Information om höjning av El-priset från 1 Juli

Styrelsen har beslutat att höja det elpris som medlemmarna betalar till föreningen från juli månad, vilket kommer synas först på november månads faktura. Detta pga av ökade el-kostnader för föreningen. Priset per kWh kommer att öka från 1,384+moms=1,73kr/kWh till 1,76+moms=2,20kr/kWh.

Då vi nu bundit 4 av våra 5 elavtal på 3 år hoppas vi att det inte uppstår behov av några fler kWh-höjningar förrän tidigast 2025. För den medlem som vill veta mer om hur det fungerar och vad vi har för avtal finns utförligare information på medlemssidorna.