Information Stamrenovering

ENTREPRENÖR

Nu kan vi äntligen berätta att det är ett avtal tecknat med Per Jacobssons Byggfirma om att påbörja stamrenovering!
Detta är ett företag som har stor erfarenhet av stamrenoveringar, så vi hoppas att allt skall bli bra!

PROJEKTSTART

Stamrenoveringen kommer påbörjas under första kvartalet nästa år (2019). Reliningen kommer dock starta tidigare, se nedan.

RELINING

De vill börja med reliningsarbetena och detta skall utföras i alla ettor och tvåor på bottenplan.
Det kommer att påbörjas i uppgång 42 92 (ändrat sen lappen gick ut) i slutet av detta året.

BODAR

Arbetsbodar att ställas upp där vi idag har lekplatsen, utanför uppgång 66.
Det kommer även finnas bodar för toalett och dusch, exakt vart dessa kommer stå vet vi inte ännu.

VI ÅTERKOMMER MED MER INFORMATION

Hälsningar,
Styrelsen