Varierande vattentryck i A-Husen

Stamrenoveringen börjar nu bli klar i våra 3 största sammanhängande A-hus (Uppgång 64-92). Det pågår fortfarande lite jobb i de allmänna utrymmena i A3 huset, och de sista påtalade bristerna håller på att åtgärdas.

Vi har märkt en drastiskt minskning av felrapporter de senaste månaderna, och de som kommit in har, med enstaka undantag, bara gällt sådant som man kan beteckna som ”normala användar-problem” och problem med lågt vattentryck under vissa tider på dygnet.

Vi vill nu informera om att vår projektledning och entreprenör/underentreprenör har särskilda möten för att kunna komma åt problemet med dåligt tryck och sviktande varmvatten. Detta gäller i första hand A1 och A2 husen.

Vi skulle uppskatta om vi fortsätter få felrapporter inskickade till exp@uppegard.se (eller brev till expeditionen) om ni upplever återkommande problem med detta. Gärna med vilka tider på dygnet det är bra/dåligt och om det gäller både kök och dusch/handfat samtidigt. Samt tex om ni upplever förbättringar/försämringar från föregående vecka. Sådana rapporter skulle hjälpa till i felsökningen och ge återkoppling på om de åtgärder som tas ger avsedd effekt.