Mail till mäklarfirmor

Nedan mail har styrelsen skickat till de lokala mäklarfirmorna i Stenungsund 24/2-2020.

Hej Mäklarfirmor i Stenungsundstrakten!

Styrelsen i brf Uppegård i Stenungsund har på senare tid fått ta emot besök/samtal från nya medlemmar som undrat var de kan hämta ut TV-boxar, Router, Parkeringskort mm.

Detta är material som hör till lägenheten, och som skall lämnas över från säljare till köpare, precis som nycklarna till lägenheten. Detta anser vi att ni mäklare skall upplysa både säljare och köpare om i samband med kontraktsskrivningen.

Nedan material skall överlämnas från säljare till köpare i samband med överlämning:

  • Samtliga Dörrnycklar, Port-Taggar, Postboxnycklar, och ev. Källarnycklar.
  • Router och TV-Puck med tillhörande fjärrkontroll.
  • Samtliga Parkeringskort.
  • Bör också påtalas att källarförråden skall vara tömda.

Vi som bostadsrättsförening ber er att TYDLIGT informera både säljare och köpare om dessa punkter, för att undvika problem för köparen när hen skall flytta in i sin nya lägenhet.

Vi kommer även lägga ut ovan text på vår hemsida, som komplement till den text som finns där sedan 4/7-19. https://uppegard.se/2019/07/vid-flytt/ 

Med hopp om fortsatt bra samarbete!

Styrelsen brf Uppegård 2019/2020