Uppd. rutiner för egna renoveringar

Pga av flera olika orsaker, har styrelsen blivit tvungna att uppdatera rutinerna för egna renoveringar fram till stamrenoverings slutbesiktning i Juni 2020. Detta gäller alla arbeten i samtliga 192 lägenheter.

Informationen finns nu på medlemssidorna, men kommer också att delas ut i alla brevlådor under veckoslutet.

Funderar du på att göra något arbete i din lägenhet före Juli 2020, läs igenom denna viktiga information, och håll styrelsen informerad.

Är det möjlig att vänta till juli hade det varit uppskattat. Är jobbet helt nödvändigt, kontakta styrelsen för godkännande, så skall vi FÖRSÖKA koordinera in det så det passar entreprenörens planering.