Information om Säkerhetsdörrar

Föreningen har för närvarande inga planer på att byta ut lägenhetsdörrarna. Men vi får frågor från medlemmar som på egen bekostnad vill installera en så kallad Säkerhetsdörr.

Styrelsen är i grunden positivt inställda till att medlemmarna vill rusta upp sina lägenheter, så vi har nu, med HSBs hjälp, tagit fram en godkänd leverantör. Information och priser ligger nu på medlemssidorna.

VIKTIGT: Låset, skall även fortsättningsvis vara i föreningens ”lås-serie”, så vår huvudnyckel passar. Få styrelsens godkännande innan bytet sker, så bytet inte stör stamrenoveringsprojektet.