STADGAR

Nu ligger våra stadgar på Medlemssidorna. Kan vara bra att läsa igenom som medlem, så man vet vilka skyldigheter och rättigheter man har. Informationen som gick ut till A2 huset om Axema systemet i veckan, ligger nu också på medlemssidorna.

Information om Säkerhetsdörrar

Föreningen har för närvarande inga planer på att byta ut lägenhetsdörrarna. Men vi får frågor från medlemmar som på egen bekostnad vill installera en så kallad Säkerhetsdörr. Styrelsen är i grunden positivt inställda till att medlemmarna vill rusta upp sina lägenheter, så vi har nu, med HSBs hjälp, tagit fram en godkänd leverantör. Information och … Läs mer…

Värmen i radiatorer

Temperaturen i värmesystemet bestäms av vilken ute- temperatur som råder för tillfället och varierar såleds efter väderleken. Dessutom pågår arbeten i värmesystemet med byte av radiatorer i badrum där stambyte pågår samt byte av radiatorventiler i övriga rum och lägenheter. Detta medför driftstörningar i samband med nedtappning, återfyllning och avluftning av radiatorer. Fortlöpande kompletterande avluftning … Läs mer…