Info gällande A-Husen (uppg 64-92)

Efter den första köldknäppen för någon vecka sedan har vi fått in många felrapporter om värmen på elementen i de renoverade uppgångarna. Styrelsen har genom vår projektledare tagit detta vidare till entreprenören och krävt åtgärder.

Vi har nu fått nedan återkoppling, och instruktioner.

//Styrelsen

2019-10-16

Det är många klagomål på kalla radiatorer, ljud i radiatorer samt luftnings problem.

  • Pj bygg kommer tillsammans med sin Ue(underentrepenör) Brion att göra en komplett luftning i hus A1,A2 samt A3 efter att sista uppgången är klar i slutet av november och alla stammar är klara. Denna åtgärd kommer PJ att avisera om och tidsåtgång för detta är ca 2 dagar. Efter detta kommer man att sätta in en avgasare som är en automatisk luftare i systemet.
  • Det är viktigt att informera medlemmar om att dom nya termostatventilerna stänger vid 22 grader mot innan då man kunde få en högre temperatur. ( Fastighetsägare har en skyldighet att värma upp till 21 grader.
  • Under tiden fram till denna åtgärd kommer PJ att samla felanmälningar 5-6 st. och göra punktinsatser med luftning efter hand.

//PJ Bygg

—————————————————————————————————————

Styrelsen vill att medlemmarna fortsätter skicka in felrapporter (vi använder inte ordet klagomål..) när temperaturen inte går över 20 grader trots att ”normala skötselåtgärder” har utförts eller inte kan utföras.

Vi har redan sett förbättringar efter problemen under den första köldknäppen. Förhoppningsvis blir allt bra i alla 3 ”A-husen” (uppg 64-92) när 64:an är klar och hela detta stora system kan färdigställas.

Även felrapporter om annat som ni tror är relaterat till stamrenoveringen är OK att skicka in. Vi kollar över inkorgarna flera gånger i veckan, och tar problemen till entreprenören, efter sammanställning av vår projektledare.

Skicka till exp@uppegard.se, eller lägg lapp på expeditionen.

När det gäller maxvärmen, så får vi ha i åtanke att våra hus byggdes på ”det glada 60-talet” efter de normer som fanns då. När vi nu renoverar måste vi göra det efter 2019-års byggregler. Ord som energibesparing, återvinning, etc har kommit in i ”byggreglementet” under dessa dryga 50 år.

//Styrelsen