Uppgifter i fastighetsskötselavtalet

Uppegård har avtal med HSB Göteborg om fastighetsskötsel och lokalvård. Avtalet gäller från 2007-06-01. Nedan återfinns ett sammandrag över delar av avtalsinnehållet.

UTOMHUS

 • Borttagning papper och skräp, tömning papperskorgar. 1g/vecka
 • Gödsling och kalkning gräsmattor. 1g/år
 • Klippning gräsytor ca 1g/vecka
 • Ogräsrensning rabatter 5g/år
 • Borttagning av ogräs utmed kantsten och på plattsatta ytor. Vid behov.
 • Klippning häckar 2g/år
 • Plogning och manuell skottning. Vid behov.
 • Flisupptagning (om möjligt före påsk) 1g/år
 • Lövupptagning höst 2g
 • Lövupptagning vår 1g

INOMHUS

 • Städning källargångar 2g/månad
 • Städning matkällare. 1g/månad
 • Städning cykel- och barnvagnsrum (fria ytor) 2g/månad
 • Trappstädning 1g/vecka
 • Fönstertvätt 1g/kvartal
 • Städning tvättstuga 1g/3:e vecka
 • Städning toaletter 1g/vecka
 • Städning bastu och gym 1g/vecka