Info gällande Telia

  • Under våren har Telia och Eltel förberett inför övergången gällande tv, bredband och telefoni.
  • Dessa förberedelserna är snart klara och skall vara klara senast 31 maj då avtalet börjar gälla.
  • Detta betyder att efter 31 maj kan vi ringa Telia kundtjänst för att koppla in boxar och övriga önskade tjänster.
  • De som ringt innan har fått felaktig information gällande kostnader för till exempel extra TV med mera.

/Anders