Egna arbeten under stamrenoveringen

Återigen måste vi uppmärksamma våra medlemmar på att det är absolut förbjudet att utföra egna arbeten/renoveringar i lägenheterna, från att vår entreprenör går in och förbesiktigar, till att slutbesiktningen är gjord och färdigställandebesked har lämnats. Har ni planer på egna renoveringar i anslutning till stambytet – räkna med några extra veckor innan ni kan starta, … Läs mer…