Nyhetsbrev och IMD-El info 2

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på medlemssidorna. Kommer även sättas upp i uppgångarna under veckan. På medlemssidorna finns nu också en längre del 2 av informationen om den Individuella el mätningen. Vi har där försökt svara på de frågor som kommit in och förmedla den information om systemet som vi fått via HSB Göteborg. Detta … Läs mer…

Information om Individuell Mätning och Debitering av el (IMD)

När föreningen fattade det formella beslutet att genomföra en stamrenovering på en extrastämma 2015-05-28, bokfördes bland annat också att individuell el-mätning skulle införas.   Fram till idag görs en manuell avläsning av elmätarna till varje lägenhet 1 gång/år, sedan räknas en ”schablon-förbrukning” ut över 12 månader och detta har lagts på månadsavgiften för kommande 12 … Läs mer…

Telia & Betalning

Om ni som hade Telia via fiber innan det övergick till det kollektiva avtalet fortfarande får fakturor för internet m.m. Så skall dessa förmodligen inte betalas, kontakta då Telia på nummer 90 200 och meddela att ni har en kollektiv anslutning. Har man däremot beställt snabbare hastighet, större kanalpaket m.m. så tillkommer det extraavgifter som … Läs mer…