Årsredovisning för kalenderåret 2020

BRF Uppegårds årsredovisning för kalenderåret 2020 ligger nu på medlemssidorna.

Av miljö- och kostnads-skäl har vi i år bara tryckt upp ett mindre antal exemplar av årsredovisningen, då vi tror att de flesta kan läsa den digitala upplagan som ligger på hemsidan.

Vill du ha en egen tryckt årsredovisning. Kontakta Vice värd eller styrelsen via brev till expeditionen eller mail till exp@uppegard.se så ordnar vi så du får en upplaga i brevlådan.

Vi kommer pga Corona-skäl ha en poströstnings-stämma även 2020. Underlag kommer att läggas ut i brevlådorna under de första dagarna i Juni.