Nyhetsbrev och IMD-El info 2

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på medlemssidorna. Kommer även sättas upp i uppgångarna under veckan.

På medlemssidorna finns nu också en längre del 2 av informationen om den Individuella el mätningen. Vi har där försökt svara på de frågor som kommit in och förmedla den information om systemet som vi fått via HSB Göteborg.

Detta kommer även sättas upp på den nya anslagstavlan utanför expeditionen uppgång 50. Medlemmarnas Axema-Tagg-brickor fungerar till den bakre/södra dörren i uppgång 50, varje dag mellan 09:00-19:05.