Låsning av Portar dygnet runt

Uppdatering 2020-12-19

Efter att ha kontrollerat svaren från den nyligen utskickade ”poströstningen” tog styrelsen nedan beslut 2020-12-17.

”Ändring av Port-Lås-tider. Enligt poströsningssvaren daterade december 2020 var det en överväldigande majoritet för att låsa portarna dygnet runt. Så styrelsen beslutar att genomföra ändringen söndag 20/12-2020.”

Portarna kommer att låsas i samband med föreningens Tipspromenad 20/12.

Alla medlemmars Tagg-brickor kommer som tidigare att fungera till er uppgång, både fram och baksida. Men de kommer också från 20/12 att fungera till den bakre/södra porten i uppgång 50, mellan 09:00-19:05 varje dag. Detta för att ge medlemmar möjlighet att lämna meddelande till föreningens expedition och läsa föreningsmeddelande på whiteboard-tavlan som nyligen har satts upp.

Det är fortfarande 17 medlemmar som inte hämtat ut sina Taggar. Hör av er till styrelse/vice värd så får ni kvittera ut dem!

Alla nycklar kommer fungera som tidigare. Men ser vi nu att AXEMA-systemet fungerar bra, så är det en möjlighet för framtida styrelser att besluta om att plocka bort nyckellåsen och enbart använda Tagg-systemet.

—————————————

2020-12-06

Den information om låsning av portarna som nu hänger i uppgångarna finns även på medlemssidorna.

I korthet handlar det om..

Det har kommit in önskemål till styrelsen om att våra portar skall vara låsta dygnet runt. Om den poströstning som nyligen har delats ut också ger stöd till detta kommer portarna att vara låsta även dagtid från helgen V51-2020.

Det finns i dagsläget inga planer på att ta bort nyckellåset, men det är en möjlighet för framtiden om vi ser att AXEMA-TAGG systemet fungerar felfritt också vid ev. strömavbrott etc.

Finns det åsikter eller frågor om detta, kan de skickas till exp@uppegard.se eller lämnas till expeditionen.