Nya grannar på Hasselhöjden

Detaljplanen för Kopper 2:1 med flera – Hasselhöjden, är ute på ny granskning.
Granskningstiden varar från och med 2020-10-16 till och med 2020-11-16.

Under granskningstiden finns planförslaget också utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Synpunkter på granskningshandlingarna ska skickas skriftligen senast den 16 november 2020.

Om du som medlem har några synpunkter som du anser föreningen skall ta vidare till kommunen, så behöver styrelsen ha in de skriftligt senast måndag 9 Nov, för att hinna titta på detta och ta beslut innan 16/11. Som vanligt exp@uppegard.se eller brev till expeditionen.

Denna detaljplan är lite omarbetad sedan senaste granskningen som vi hade lite synpunkter på. Punkthusen som från början var väldigt nära vårt A3 hus har flyttats längre ifrån. infart har ändrats och parkeringar har lagts till. Dock har ett nytt punkthus tillkommit nära vårt E-hus.

Mer information finns på Stenungsuds Kommuns hemsida.

https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/nygranskningfordetaljplanenforkopper21mflhasselhojden.5.53ca8c99175026fabca764f0.html

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/bostaderhasselhojden.4.72b0e2d313b8f1cbb9c21be.html