Grovsopscontainer 2020

Den årliga grovsopscontainern kommer på onsdag den 23 september och hämtas på måndag den 28,e.

Medlemmar som har tillgång till bil uppmanas, om möjligt, att själva köra sina grovsopor till kommunens eminenta avfallsanläggning Kläpp utanför Ödsmål, så de medlemmar som ej har den möjligheten kan bli av med sina grovsopor genom denna container.

Lägg ej material bredvid om den blir full. När det är fullt, är det fullt. Hamnar något bredvid blir det extra avgift som i förlängningen påverkar våra månadsavgifter.

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/avfallochatervinning/atervinningscentralenklapp.4.13e4035c14a4c1eeed9b4ab8.html