Informationskväll inglasning av balkonger

Som vi informerat om tidigare i Nyhetsbrev så omfattas inte längre inglasning av balkonger av ett generellt bygglov. Nu måste varje medlem söka sitt eget bygglov hos kommunen om man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har tagit hjälp av en konsult för att ta fram nödvändiga dokument och hjälpa våra medlemmar, som vill glasa in sina balkonger, med dessa ansökningar.

Konsulten Leif kommer Tisdagen den 18/8 vid 17:00 för de som är intresserade att få hjälp med inglasningen samt har frågor. Vi kommer hålla detta möte i föreningslokalen på 56:an. Ingen föranmälan behövs. Det är bara att dyka upp.

Välkomna!

Info från senaste nyhetsbrev i denna fråga:

INGLASNING AV BALKONGER
Det har inkommit flertalet frågor om inglasning av balkonger. Vi
har tidigare informerat om att inglasning omfattas av ett generellt
bygglov. Nu har det visat sig att det blivit förändringar i
bygglovsprocessen. Varje medlem måste nu söka sitt eget bygglov
hos kommunen.
Men styrelsen kommer att vara behjälplig i detta. Vi håller nu på att
ta fram nödvändiga dokument och sätta upp ett
standardförfarande. Så ta kontakt med styrelsen så hjälper vi er
vidare.