Information från Styrelsen Maj 2020

På medlemssidorna finns nu ett nytt nyhetsbrev, som också sätts upp i uppgångarna under veckan.

Största punkten är att vår stämma INTE kommer genomföras som normalt. Stämman skall hållas senast sista Juni, men HSB har nu, efter en lagändring, tagit fram ett förfarande med ”Poströstning” som vi avser pröva. På detta sätt skall stora föreningar som våran (mer än 50 medlemmar) kunna hålla stämma utan att behöva träffas fysiskt. Mer info kommer snart i brevlådorna.

Finns även lite uppdateringar gällande stamrenoveringen och inglasning av balkonger.

På medlemsidorna finns även den info om Axema som Hus E (uppg 58-62) får i brevlådan i veckan. De får sina Taggar 26/5, 17:30-19:00. Bra om de från B-huset och A-husen som inte hämtat sina, också kvitterar ut sina då. Hus F (uppg 52-56) får sina när det systemet är klart.