Gymmet öppnar 29/11!

Vi har nu fått besked från entreprenören att vårt Gym på 72:an kan återöppna fredag 29/11.

Samtidigt tvingas vi meddela att vår bastu inte kommer att öppnas. Anledningen till detta är att när avloppen från duscharna i både gym och bastu filmades invändigt inför relining upptäcktes det att de ej var kopplade till avloppet, utan släppta rakt ut i husgrunden. Om/när detta skall åtgärdas blir det ett större jobb som styrelsen inte anser att vi skall ödsla tid och pengar på just nu. Så bastun och gymmets dusch kommer att vara avstängd tills vidare. Kommande års styrelse får ta ställning till vad som skall göras med bastu-lokalen i framtiden (efter stamrenoveringen). Kanske skulle bastu-lokalen kunna användas till att utöka gymmet…

Gymmet och dess toalett öppnas 29/11, i ungefär samma skick som det var innan stamrenoveringen. Duscha får man göra hemma i sin lägenhet.