Värmen i radiatorer

Temperaturen i värmesystemet bestäms av vilken ute- temperatur som råder för tillfället och varierar såleds efter väderleken. Dessutom pågår arbeten i värmesystemet med byte av radiatorer i badrum där stambyte pågår samt byte av radiatorventiler i övriga rum och lägenheter. Detta medför driftstörningar i samband med nedtappning, återfyllning och avluftning av radiatorer. Fortlöpande kompletterande avluftning av värmesyste- met kommer att ske med mekanisk avgasare, placerad i respektive värmecentral, när vardera huskropp är komp- lett färdigställd och injusterad.

Slutlig injustering av systemet som förser A1, A2 och A3 husen(uppgång 64-92) kan först göras när stamrenoveringen i uppgång 64 är klar i december 2019, då dessa 3 hus har ett gemensamt värmeväxlarsystem. Fram till dess kommer vi tyvärr få störningar då och då, när stammar kopplas ur och i systemet.

Vi borde dock inte ha några problem i hus B(uppgång 42-50), hus F(uppgång 52-56) eller hus E(uppgång 58-62) innan arbetet startar i respektive hus, då varje hus har ett eget värmeväxlarsystem.