Uthyrning av föreningslokalen på 56:an

På vårt senaste årsmöte fanns det tyvärr inga frivilliga till positionerna i vår Fritidskommitté.

Men glädjande nog har vi nu en frivillig kraft till att sköta uthyrningen av vår Samlingslokal på 56:an.

Uthyrning av samlingslokalen till våra medlemmar har
Pernilla Johansson hand om och ni når henne
på telefonnummer 0762-422 085.

Kostnaden från 2019 har beslutats vara 200kr/dag på vardagar och 300kr/dag på Lördagar och Söndagar.

Under Stamrenoveringen 2019-2020 kommer lokalen EJ hyras ut Måndag  07:00 – Fredag 16:00, då den skall finnas tillgänglig för medlemmar som vill komma ifrån ”bygget”.

Se mer på https://uppegard.se/aktiviteter/