Fjärrvärme 12 September

Det var många av oss som fick ett ”kyligt uppvaknande” Torsdag 12/9. Det visade sig INTE ha något med vår stamrenovering att göra. Det var ett planerat underhållsarbete av SEMAB under natten som tagit lite längre tid än planerat.

Information om arbeten på fjärrvärmenätet kan man hitta på https://stenungsundsenergi.se/category/driftinformation/

————————————————————————-

Det finns nu även ett nytt nyhetsblad från PJ Bygg på medlemssidorna (12/9-19).