Egna arbeten under stamrenoveringen

Återigen måste vi uppmärksamma våra medlemmar på att det är absolut förbjudet att utföra egna arbeten/renoveringar i lägenheterna, från att vår entreprenör går in och förbesiktigar, till att slutbesiktningen är gjord och färdigställandebesked har lämnats.

Har ni planer på egna renoveringar i anslutning till stambytet – räkna med några extra veckor innan ni kan starta, från att det är planerat att ert badrum skall vara klart – kontakta styrelsen och följ de råd som ges!

Varför detta är så EXREMT VIKTIGT, kan ni nu läsa om i ett dokument som ligger på medlemssidorna.

//Styrelsen och Projektledningen